תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

א' דר"ה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ הגה"צ ר' מיכאל בנימין בן יצחק מאיר הכהן זצ"ל וגיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

6:30 7:20 6:15

חצות:

12:34 

6:00     פיוטים 6:10 7:21 

ב' דר"ה

 ה"ר מיכאל קרנברג נ"י 6:00

מה טובו

7:20

6:15 תקיעה: ~10:00 5:50 ואח"כ תשליך 7:19  פיוטים 

אחרי השעה:

7:21

 7:19
צום גדליה           6:00 7:07 סליחות   

מוצאי צום: 7:08

האזינו שובה

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י 6:11 7:06 7:50 8:54 5:46 7:21 יוצר אופן זולת 6:01 7:11

יום כפור

מורה מורינו הרב שליט"א 1:30

כל נדרי:

6:18

ערבית:

7:08

אדון עולם:

6:35

המלך:

7:20

קריאת התורה:

11:30

מוסף:

12:25

מנחה:

3:30

נעילה:

5:30

שמות:

7:09

פיוטים וסליחות 5:58 7:09

א' דסוכות

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י 6:01

6:56

מה טובו

7:55 8:55 5:36 7:12 יוצר אופן זולת קרובות 5:51 7:02

חוהמ"ס

 

    7:50 8:55-8:56 6:05 אחרי השיעור    שקיעה: 6:29 - 6:24  
הושענא רבה

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ הגה"צ ר' מיכאל בנימין בן יצחק מאיר הכהן זצ"ל וגיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה 

  6:05 7:45 8:56 5:53        

שמחת תורה

ה"ר שלמה זלמן גנס נ"י 5:53

6:48

מה טובו

7:30 חצות: 12:27 

5:25

ואח"כ הקפות

7:03 יוצר אופן זולת גשם 5:43 6:53

בראשית

 ה"ר בנימין עזריה נ"י 5:54 6:49 8:00 8:57 5:19 6:55  יוצר אופן זולת 5:34 6:45