תפילות are held on שבת‎, חול המועד ,יום טוב‎, חנוכה‎, פורים‎, and תעניות‎.

 • ערב שבת או יום טוב מנחה
  • שבת Summer: 30 minutes before שקיעה
  • שבת Winter: 20 minutes before שקיעה
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • שחרית
  • שבת או יום טוב: Approximately 55 minutes before סוף זמן קריאת שמע מגן אברהם
  • Exceptions: 1st day of פסח‎, and שבועות
 • מנחה
  • שבת: 15 minutes before הדלקת נרות
  • יום טוב: 20 minutes before שקיעה
 • מוצאי שבת או יום טוב ערבית
  • שבת: 10 minutes after מוצאי שבת
  • יום טוב: מוצאי יום טוב

פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות מברכים

 ה"ר בנימין עזריה נ"י

4:34

5:29

7:35

8:34

3:59

5:39

 

4:14

5:29

וארא

החבר ה"ר יוסף הלברשטט נ"י  4:40 5:35 7:40 8:36  4:05 5:45   4:20 5:35

בא

ה"ר משה צבי הלוי פליישמן נ"י  4:46  5:41 7:40 8:36  4:11 5:50    4:26 5:40

בשלח שירה

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י  4:52 5:47 7:40  8:36 4:17  5:56    4:32 5:46
יתרו מברכים ה"ר מיכאל פרידמן נ"י  4:58 5:53  7:40 8:35  4:23 6:02 

 

4:38 5:52

משפטים ר"ח

מורה מורינו הרב שליט"א  5:05  6:00  7:30 8:33  4:30 6:08 יוצר אופן זולת  4:45 5:58

תרומה

ה"ר ישעיהו הלוי שנלר נ"י  5:11 6:06  7:35 8:30  4:36 6:14   4:51 6:04

תצוה

החבר ה"ר מיכאל קרנברג נ"י  5:16 6:11 7:30 8:27 4:41   6:19   4:56 6:09
כי תשא

ה"ר שלמה גליס נ"י

לע"נ הגה"צ ר' מיכאל בנימין בן יצחק מאיר הכהן זצ"ל

וגיטל חוה בת ר' משה דוב ע"ה

5:22  6:17  7:25 8:22 4:47   6:24

 

 

5:02 6:14

ויקהל מברכים שקלים

ה"ר בנימין עזריה נ"י 5:27 6:22 7:15 8:17 4:52   6:29 יוצר זולת קרובות מוסף 5:07 6:19
פקודי הבה"ח מנחם ברוך הלוי פליישמן נ"י  5:32  6:27  7:10 8:12 4:57  6:34 יוצר 5:12

6:24

תענית אסתר

       7:00 8:08  5:15 6:16 סליחות   מוצאי צום: 6:18

ויקרא זכור

ה"ר בנימין עזריה נ"י   5:37 6:32  7:05 8:06  5:02 6:39  יוצר זולת קרובות 5:17 6:29