פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

שמות מברכים

ה"ר יצחק גבריאל פרוינד הי"ו 4:37 5:32 7:40 8:35 4:02 5:42   4:17 5:32

וארא

ה"ר יוסף הלברשטט הי"ו 4:43 5:38 7:40 8:36 4:08 5:48   4:23 5:38

בא

מורה מורינו הרב שליט"א

4:49 5:44 7:40 8:37 4:14 5:54   4:29 5:44

בשלח שירה

ה"ר מיכאל קרנברג הי"ו 4:56 5:51 7:40 8:36 4:21 6:00   4:36 5:50

יתרו מברכים

ה"ר שלמה גוגנהיים הי"ו 5:02 5:57 7:35 8:34 4:27 6:05   4:42 5:55

משפטים שקלים ר"ח

הבה"ח שלמה פרידמן נ"י 5:08 6:03 7:25 8:32 4:33 6:11 יוצר, אופן, זולת, קרובות, מוסף 4:48 6:01

תרומה זכור

ה"ר מיכאל קרנברג הי"ו 5:14 6:09 7:25 8:29 4:39 6:17 יוצר, זולת, קרובות 4:54 6:07
תענית אסתר       7:00 8:17 4:55 5:58 סליחות

שקיעה:

5:38

מוצאי צום:

6:01

פורים דפרזים

קריאת המגילה במוקפים

    5:58 7:00 8:16     קרובות    

תצוה פורים המשולש

ה"ר מיכאל פרידמן הי"ו 5:19 6:14 7:20 8:24 4:44 6:22 יוצר, פיוט 4:59 6:12

כי תשא פרה

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 5:25 6:20 7:20 8:20 4:50 6:27 יוצר, זולת, קרובות 5:05 6:17

ויקהל פקודי החודש מברכים

ה"ר דוד יצחק פקטר 5:30 6:25 7:15 8:15 4:55 6:32 יוצר, זולת, קרובות, מוסף 5:10 6:22
ויקרא   5:35 6:30 7:05 8:09 5:00 6:37 יוצר 5:15

6:27

 

-