פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

דברים חזון

ה"ר מיכאל פרידמן נ"י   7:16 8:11 7:35 8:37 6:51 8:31 אהבה, זולת, ממורבוך 7:06 8:21

ט' באב

    8:20 7:00 8:39 6:50 8:01 קרובות, קינות

שקיעה:

7:42

8:06

ואתחנן נחמו

מורה מורינו הרב שליט"א 7:11 8:06 7:40 8:40 6:46 8:25 יוצר אופן זולת אלוקיכם 7:01 8:15

עקב

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י 7:05 8:00 7:45 8:42 6:40 8:18   6:55 8:08

ראה מברכים

ה"ר מיכאל קרנברג נ"י  

6:58 7:53 7:50 8:45 6:33 8:11   6:48 8:01
שופטים מורינו הרב דן אייסן שליט"א 6:50 7:45 7:50 8:47 6:25 8:02   6:40 7:52

כי תצא

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י
לע"נ שרה צביה בת שמואל דוד
6:42 7:37 7:50 8:49 6:17 7:54   6:32 7:44

כי תבוא

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י
לע"נ רבקה בת חיים
6:33 7:28 7:55 8:50 6:08 7:44   6:23 7:34

נצבים

ה"ר לוי ורדונר נ"י 6:24 7:19 7:55 8:52 5:59 7:35   6:14 7:25
א' דר"ה   6:25 7:15 6:15  

6:00 

  פיוטים 6:05 7:16
ב' דר"ה    

7:13

מה טובו

6:15

תקיעה:

9:50~

5:45
ואח"כ תשליך  
7:14 פיוטים אחרי השעה:
7:16
7:14
צום גדליה         8:56 6:00 7:01     מוצאי צום:
7:03