פרשה

נר למאור

מנחה

ערבית

שחרית

סוף זמן קר"ש

מנחה

ערבית

הערות

הדלקת נרות

צאת שבת

במדבר מברכים

ה"ר מיכאל יעקב פרידמן נ"י 7:09 8:04 7:25 8:25 6:44 8:26 אהבה זולת ממורבוך 6:59 8:16

שבועות

ה"ר מיכאל ברוך קרנברג נ"י 7:23

8:08

מה טובו

8:00

9:06

גר"א

7:13   יוצר אופן זולת קרובות מוסף 7:03  

נשא

מורה מורינו הרב שליט"א 7:13 8:08 7:25 8:23 6:48 8:30   7:03 8:20

בהעלתך

ה"ר שלמה גוגנהיים נ"י

7:17 8:12 7:25 8:23 6:52 8:35   7:07 8:25

שלח

מורינו הרב דן אייסן שליט"א 7:20 8:15 7:25 8:23 6:55 8:38   7:10 8:28

קרח מברכים

ה"ר אלי ישראל בלוך נ"י 7:22 8:17 7:25 8:24 6:57 8:40   7:12 8:30

חקת

ה"ר יוסף הלברשטט נ"י 7:24 8:19 7:30 8:25 6:59 8:41   7:14 8:31

בלק

ה"ר משה יהודה רוזנווסר נ"י  7:24

8:19

7:30 8:28 6:59 8:40    7:14 8:30

י"ז בתמוז

      7:00 8:30 7:00 8:12  סליחות

שקיעה

7:52

8:17 

פנחס

ה"ר פנחס קרנברג נ"י 7:22

8:17

7:35 8:31 6:57 8:39  זולת 7:12 8:29 

מטות מסעי

 ה"ר אריה קאהן נ"י 7:20

8:15

7:35 8:34 6:55  8:35 זולת 7:10 8:25 

דברים

  7:16

8:11

7:35 8:37 6:51  8:31 אהבה זולת 7:06 8:21

תיקון ליל שבועות יתקיים בשעה 11:00